Mobilne mapowanie

Wspieraj tworzenie inteligentnych przestrzeni miejskich

Czym jest mobilne mapowanie?

Mobilne mapowanie polega na pozyskiwaniu danych przestrzennych z poziomu ulicy za pośrednictwem pojazdu z sensorem zamontowanym na jego dachu. Dzięki temu pozyskiwane są wysokorozdzielcze obrazy panoramiczne 360° oraz dane LiDAR, co pozwala zachować metryczność uzyskanych danych i możliwość ich dalszej analizy np. pod kątem detekcji obiektów.

Dla kogo jest przeznaczona?

Odbiorcą danych z mobilnego mapowania są urzędy miejskie w gęsto zurbanizowanych, dużych aglomeracjach miejskich i miejscowości, które posiadają w swym obrębie co najmniej 250 km dróg. Wniesie to najwięcej wartości dodanej do codziennej pracy wydziałów ds. Smart City, rozwoju, planowania, architektury, urbanistyki, promocji, turystyki, informatyki i wielu innych.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedynym autoryzowanym partnerem firmy Cyclomedia, która udostępnia to rozwiązanie wraz z dedykowaną przeglądarką z zaimplementowanymi narzędziami do pracy na danych mobilnych. Prezentowane dane są metryczne, co pozwala na dokonywanie precyzyjnych pomiarów z odchyleniem standardowym do 10 cm.

Zapewniamy możliwość integracji danych mobilnych z innymi danymi przestrzennymi jak ortofotomapy, zdjęcia ukośne, chmury punktów LiDAR czy dane wektorowe.

Stosowana technologia

Zdjęcia panoramiczne

Wysokorozdzielcze zdjęcia – pozyskanie i przetworzenie wysokorozdzielczych zdjęć panoramicznych całej przestrzeni publicznej na wskazanym obszarze daje wysokiej jakości materiał wyjściowy do prowadzenia analiz przestrzennych. Jest to szczególnie istotne na terenie rozwiniętych aglomeracji, dla których dysponowanie przestrzenią publiczną w zgodzie z ideą Smart City staje się priorytetem. 

Mobilny system rejestracji – wszystkie dane pozyskiwane są przy użyciu floty samochodów przystosowanych do rejestracji obrazów z perspektywy ulicy. Każdy z nich został wyposażony w pięć niezależnych kamer, system skanowania LiDAR, system IMU oraz antenę GPS. Dzięki wykorzystaniu tych technologii pozyskiwane są metryczne dane wysokiej jakości. 

Szczegóły techniczne:

Częstotliwość i precyzja – wysokiej jakości zdjęcia rejestrowane co 5 metrów na wszystkich drogach publicznych dostępnych dla samochodów, a ich błąd pomiaru odległości definiowany poprzez względną dokładność pomiaru wynosi 2 cm.

Niewrażliwość na pogodę – brak negatywnego wpływu słońca na jakość obrazów oraz gwarancja widoczności obiektów nawet w zacienionych przestrzeniach na zdjęciach wolnych od paralaksy.

Dokładność metryczna – rejestrowane zdjęcia charakteryzują się dokładnością lokalizacji wszystkich zarejestrowanych obiektów ze średnim odchyleniem standardowym 10 cm we wszystkich kierunkach.

Wysoka rozdzielczość – dla zagwarantowania doskonałej widoczności nawet najmniejszych obiektów, obrazy są rejestrowane w rozdzielczości 100 MPx (14.400 x 7.200 px).

Chmura punktów LiDAR

Trzeci wymiar – dodatkowy wymiar dodany do zdjęć panoramicznych, uwzględniający perspektywę 3D. Pomiary lokalizacji, odległości oraz powierzchni terenu stają się możliwe do wykonania jednym kliknięciem. Wysoka dokładność chmury punktów dzięki pozyskiwaniu milionów punktów w barwach RGB. Każdy punkt zawiera przypisany atrybut koloru, przyznany na podstawie zdjęć panoramicznych. Symultaniczna rejestracja – dane LiDAR rejestrowane podczas procesu pozyskiwania zdjęć panoramicznych. Dzięki temu nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych pomiarów.

Szczegóły techniczne:

Skaner Velodyne HDL-32E – system rejestrujący pracuje z częstotliwością 700.000 odbić na sekundę, a maksymalna odległość od rejestrowanego obiektu wynosi 70 m.

Możliwość pobierania danych – dostępność danych w formacie LAZ do pobrania w siatce o polu 50×50 m.

Swoboda wyświetlania – możliwość dostosowania parametrów wyświetlania chmury punktów wedle potrzeb użytkownika, m.in. liczby punktów, wielkości punktów, krawędzi czy intensywności koloru.

Dowolny system współrzędnych – chmura punktów LiDAR oraz odpowiadające jej zdjęcia są dostarczane w wybranym przez Klienta systemie odniesienia.

Po lewej zdjęcie lotnicze, po prawej StreetOrtho.

Zaawansowane analizy

StreetOrtho – ortofotomapa wykonana w oparciu o wysokorozdzielcze zdjęcia panoramiczne oraz dane LiDAR pozyskane z mobilnych systemów mapowania umieszczonych na samochodach. W przeciwieństwie do tradycyjnych ortoobrazów, StreetOrtho umożliwia usunięcie obiektów, które mogą blokować widok, tj. korony drzew, czy wystające dachy.

Mapowanie rodzaju powierzchni – dodatkowe, szczegółowe analizy wykonane w oparciu o zdjęcia panoramiczne, LiDAR i StreetOrtho. Dodatkowe analizy odbywają się po indywidualnych ustaleniach z Klientem i mogą dotyczyć wielu aspektów przestrzeni miejskiej.

Lista dodatkowych analiz i usług obejmuje:

kartowanie rodzajów powierzchni,

detekcję oświetlenia miejskiego,

detekcję sygnalizacji świetlnej,

Dowolny system współrzędnych – chmura punktów LiDAR oraz odpowiadające jej zdjęcia są dostarczane w wybranym przez Klienta systemie odniesienia.

detekcję oznakowania drogowego pionowego i poziomego,

detekcję billboardów i reklam,

detekcję stanu nawierzchni drogi

Dedykowana przeglądarka

Dostęp do danych geoprzestrzennych – zyskaj dostęp do geodanych każdego rodzaju z interaktywną aplikacją internetową. Dedykowany system został stworzony z myślą o udostępnianiu, przeglądaniu i pracy na danych przestrzennych pozyskiwanych w ramach usługi mobilnego mapowania z perspektywy ulicy. Zaawansowane narzędzia – wbudowane narzędzia pozwalają użytkownikowi na łatwe przeglądanie danych oraz analizowanie i dokonywanie pomiarów w oparciu o udostępnione w systemie moduły danych przestrzennych. Mnogość funkcji przeglądarki zdecydowanie usprawnia prace związane z planowaniem wszelkich inwestycji w przestrzeni publicznej.

Szczegóły techniczne:

Rozbudowane funkcje – pomiar, przegląd warstw, elewacja, generowanie raportów oraz eksport, wyszukiwanie informacji, dane historyczne.

Łatwa implementacja – brak konieczności prowadzenia prac serwisowych po stronie zamawiającego, dzięki wykorzystaniu serwerów wykonawcy do dostarczenia usługi.

Uniwersalny język – system zbudowany w oparciu o HTML5, kompatybilny ze wszystkimi najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

Urządzenia mobilne – możliwość przeglądania danych w dowolnym miejscu, dzięki aplikacji mobilnej, obsługiwanej przez urządzenia mobilne z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi.

Korzyści z wdrożenia

Możliwość dokonywania precyzyjnych pomiarów bez konieczności wychodzenia z biura.

Analiza przestrzeni z perspektywy mieszkańca z możliwością szybkiej detekcji problemów i potrzeb

Lepsze ustalanie priorytetów co do remontu dróg dzięki sprawnemu pozyskiwaniu danych o rodzaju ubytków i występujących w niej ubytkach za pośrednictwem jednego przejazdu.

Dbanie o spójność architektury dzięki detekcji i analizie billboradów.

Możliwość wynajęcia pojazdu z sensorem przez urząd na własne potrzeby.

Więcej o Perspektywie 360°

Mobilne mapowanie to jeden z produktów pakietu Perspektywa 360. O innych produktach wchodzących w skład pakietu Perspektywa 360 można przeczytać tutaj.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa