CertiflAI

Zwiększ wydajność kontroli zdjęć lotniczych

Czym jest CertiflAI?

Jest to aplikacja desktopowa przeznaczona do kontroli zdjęć lotniczych pod kątem występowania defektów. Wykrywa nieostrość, chmury, cienie chmur, dymy i błędy radiometryczne (dyskoloracja, prześwietlenia i błyski). Następnie na tej podstawie osoba kontrolująca zdjęcia może szybko wskazać obszar, który wymaga ponownego wykonania zdjęć lotniczych – szczególnie, że danych do weryfikacji z roku na rok przybywa.

Dla kogo jest przeznaczony?

CertiflAI został opracowany na potrzeby państwowych organizacji zajmujących się strategicznymi aspektami gospodarki przestrzennej w danym kraju. W zakresie odpowiedzialności znajduje się dbanie o jakość otrzymywanych zdjęć lotniczych. Oprócz tego z powodzeniem może być wykorzystywany przez podmioty prywatne, które przetwarzają surowe zdjęcia lotnicze.

Co nas wyróżnia?

Dotychczasowe metody stosowane do kontroli zdjęć lotniczych stają się nieskuteczne, jeżeli są wykorzystywane do różnych rodzajów zdjęć tj. pionowych, ukośnych, a także w kierunku produktów wymagających większej gęstości nalotów np. dla True Ortho czy 3D MESH.

Wobec tego wykorzystaliśmy mechanizmy deep learning i uczenie maszynowe, zasilając aplikację dziesiątkami tysięcy zdjęć z własnego repozytorium celem nauczenia aplikacji, by wykrywała wybrane rodzaje defektów na zdjęciach lotniczych z uwzględnieniem ich specyfiki.

Aplikacja ulega ciągłemu usprawnieniu i na życzenie możemy rozwinąć oprogramowanie o wykrywanie innych defektów. W efekcie klient ma realny wpływ na rozwój oprogramowania.

Stosowana technologia

CertiflAI wykorzystuje konwolucyjne sieci neuronowe do wykonywania kontroli zdjęć lotniczych. Są one wytrenowane na dużych zbiorach danych z symulowanym defektem. Dane te pochodzą z różnych sezonów lotniczych, lat, terenów i są o różnej rozdzielczości.

W celu detekcji defektu na zdjęciu lotniczym użytkownik wybiera rodzaj defektu do wykrycia oraz folder zawierający zbiory danych wymagających kontroli, a także inne parametry pomocnicze np. progi wielkości usterek (m.in. przy analizie występowania chmur). Następnie każde zdjęcie zostaje zaimportowane w odpowiedniej formie do sieci neuronowej i generowany jest wynik z prawdopodobieństwem wystąpienia defektu. Jeżeli defekt zostanie wykryty, to na jego podstawie generowane są wyniki opracowane w formacie zgodnym z wymaganiami klienta (np. raportu), aby łatwiej identyfikować zdjęcia z defektem wraz z jednoczesnym oznaczeniem jego lokalizacji na zdjęciu w przypadku niektórych rodzajów defektów.

Przewagą CertiflAI jest krótki czas analizy występowania defektu na zdjęciach. Dzięki zastosowanej technologii wykrycie np. samej nieostrości dla jednego zdjęcia lotniczego zajmuje ok. kilkanaście sekund, zaś wykrycie wszystkich usterek to ok 40 sekund na zdjęcie. Tradycyjna kontrola nie jest na tyle dokładna, a zajmuje znacznie więcej czasu.

Funkcjonalność

Aplikacja jest łatwa i intuicyjna do obsługi przez każdego po zaledwie kilku minutach szkolenia.

Analizie może być poddane zarówno pojedyncze zdjęcie, jak i cały zbiór zdjęć lotniczych, przy czym jest możliwość ustawienia czułości, na ile program ma interpretować dany obiekt jako defekt.

Występuje także możliwość pozyskania metadanych ze struktury folderu zawierającego zdjęcia.

CertiflAI wykorzystuje w swojej pracy różne rozwiązania w zależności od rodzaju defektu:

Dla detekcji chmur, cieni chmur, dymów, nieostrości, dyskoloracji i rozbłysków wykorzystywane są modele deep learning

Dla detekcji prześwietleń wykorzystywane są tradycyjne algorytmy

W zależności od potrzeb można wskazać, w jakim kierunku mają być wykonane poszukiwania defektów, ograniczając się np. wyłącznie do chmur i cieni chmur.

Wyniki analizy są łatwe do interpretacji ze względu na wskazany obszar, gdzie znajduje się defekt.

Korzyści

Ogromna oszczędność czasu pracy. Średnio 98% zdjęć lotniczych dostarczanych do klienta jest wykonana poprawnie. Wobec tego osoba sprawdzająca poświęca niemalże cały czas pracy na sprawdzanie zdjęć, które jakościowo są poprawne. Szybsze podejmowanie decyzji, czy występujące defekty są istotne dla jakości uzyskanych zobrazowań Krótszy okres od złożenia zamówienia na zdjęcia lotnicze do uzyskania wszystkich poprawnych zdjęć.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

Więcej o Perspektywie 360°

Zobacz, jakie produkty wchodzą w skład pakietu Perspektywa 360°:

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa