Analizy teledetekcyjne

Wykorzystaj pełny potencjał geodanych

Czym są analizy teledetekcyjne?

Są to produkty przetwarzania danych satelitarnych, lotniczych, mobilnych, wektorowych i innych danych przestrzennych w celu utworzenia dedykowanych produktów do potrzeb klienta. Opracowane produkty związane są z analizą zieleni miejskiej, tworzeniem map hałasu 3D, wyodrębnieniem niektórych elementów środowiska naturalnego, zabudowy lub infrastruktury poprzez zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego.

Dla kogo są przeznaczone?

Głównym odbiorcą będą prywatne podmioty gospodarcze i instytucje publiczne, które w swojej codziennej pracy polegają na dokładnej detekcji różnych elementów krajobrazu lub bieżącym, bądź wybranym w czasie monitoringu danego obszaru. Odbiorca końcowy dostaje gotowy produkt spełniający wszystkie wskazane potrzeby.

Co nas wyróżnia?

Jako firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku geospatial Inteligence mamy zasoby oraz wiedzę jakie dane są dostępne i jak je wykorzystać, aby rozwiązać najbardziej złożone problemy. Nasze doświadczenie w algorytmach uczenia maszynowego i deep learning pozwala nam wykorzystać te dane do zdecydowanej większości celów jakich zażyczy sobie klient. Podjęliśmy współpracę ze światowej klasy partnerem, firmą Planet Labs, która udostępnia nam swoje zasoby zdjęć satelitarnych do przeprowadzenia analiz oraz firmą Cyclomedia, która pozyskuje i udostępnia nam dane z mobilnego mapowania.

Stosowana technologia

Nie ma jednolitego sposobu i technologii wykorzystanej dla każdego klienta. Staramy się słuchać potrzeb i dopasować indywidualnie zarówno produkty końcowe, jak i wykorzystane pośrednie dane. Tworzymy własne algorytmy uczenia maszynowego, wykorzystujemy różne rozdzielczości i aktualności danych, zwracamy uwagę na źródła pochodzenia, tak aby klient dostał produkt najlepszej jakości.

Przykładowe analizy

Analiza potencjału solarnego dachów

Zmiany zachodzące w czasie np. pod kątem zmian wegetacji roślin

Analiza roślinności w obszarach miejskich na potrzeby planowania przestrzennego

Rozłożenie natężenia hałasu poprzez utworzenie mapy hałasu 3D

Weryfikacja wystąpienia szkody ubezpieczeniowej – stosujemy ją w naszym produkcie InsLAB

Ocena zasobności drzew i zmian w drzewostanie – stosujemy ją w naszym produkcie TreeQuant

Korzyści

Dopasowane produkty i analizy do potrzeb klienta

Dostarczenie wysokiej jakości danych z możliwością ich wizualizacji przestrzennej

Szybka detekcja interesujących obiektów

Możliwość podejmowania bardziej optymalnych decyzji na podstawie otrzymanych danych

Więcej o Perspektywie 360°

Analizy teledetekcyjne to jeden z produktów pakietu Perspektywa 360°. O innych produktach wchodzących w skład pakietu Perspektywa 360° można przeczytać tutaj.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa