Perspektywa 360°

Miasto z każdej perspektywy

Czym jest Perspektywa 360°?

W codziennej pracy stosujemy zaawansowane technologie obrazowania miast gwarantujące praktycznie nieograniczone możliwości prowadzenia analiz. Perspektywa 360 to kompleksowa usługa obejmująca rozwiązania, które umożliwiają efektywne łączenie, integrowanie i wdrażanie danych oraz zarządzanie nimi. Wykorzystanie zaawansowanych technologii obrazowania miast gwarantuje praktycznie nieograniczone możliwości prowadzenia analiz.

Na cyfrowy świat 360° składają się:

hybrydowe zobrazowania lotnicze tj. pozyskiwanie i przetworzenie pionowych i ukośnych zdjęć lotniczych wraz z danymi LiDAR z pułapu lotniczego,

mobilne mapowanie tj. pozyskiwanie zdjęć panoramicznych 360° i danych LiDAR z poziomu ulicy,

analizy teledetekcyjne, które obejmują wykorzystanie zdjęć satelitarnych, zdjęć lotniczych, danych wektorowych i innych danych przestrzennych w celu utworzenia gotowych produktów do potrzeb klienta,

przeglądarkę SimplyGeo zapewniającą nieograniczony dostęp dodanych przestrzennych 2D i 3D.

Dla kogo jest przeznaczona?

Kompleksowa usługa Perspektywa 360° jest przeznaczona głównie dla miast silnie rozwijających się, gdzie zmiany zachodzą bardzo szybko, a osoby odpowiedzialne za kształt architektury miejskiej i planowania przestrzennego muszą szybko za nimi nadążać.

Co nas wyróżnia?

Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie przetwarzania danych przestrzennych w niemalże każdym zakresie – od ich pozyskania, po przetworzenie do gotowego produktu dla odbiorcy.

Jednocześnie dysponujemy wszystkimi środkami bezpieczeństwa przetwarzania danych tj. kancelaria tajna o klauzulach TAJNE, NATO SECRET oraz SECRET UE/EU SECRET i wdrożone procedury bezpieczeństwa zgodne z ISO/IEC 27001:2013.

Stosowana technologia

W ramach kompleksowej usługi wykorzystujemy flotę własnych samolotów i sensorów, partnerstwo z firmami Cyclomedia (w związku z mobilnym mapowaniem) i Planet Labs (w związku z pozyskiwaniem zobrazowań satelitarnych) oraz nasz własny dział IT/opegieka odpowiadający za implementację przeglądarki SimplyGeo u klienta. Dodatkowo w dziale LAB/opegieka rozwijamy dedykowane produkty i teledetekcyjne analizy zgodne z potrzebami wskazanymi przez klienta, wykorzystując najlepiej dopasowaną technologię.

Korzyści

Analiza miasta z każdej perspektywa, zarówno naziemnej jak i lotniczej i satelitarnej

Możliwość realizacji nawet najbardziej wymagających analiz

Zapewnienie pomocy dla specjalistów, których praca jest związana z kształtowaniem przestrzeni miejskiej

Efektywnie łączymy, integrujemy i wdrażamy dane do organizacji klienta

Więcej o Perspektywie 360°

Zobacz, jakie produkty wchodzą w skład pakietu Perspektywa 360°:

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa