Hybrydowe zobrazowania lotnicze

Z góry widać więcej

Czym są hybrydowe zobrazowania lotnicze?

Pozyskujemy dane lotnicze z wielu źródeł za pośrednictwem naszej floty samolotów i posiadanych sensorów. Są to przede wszystkim zdjęcia ukośne i pionowe oraz skaning laserowy LiDAR.

Następnie dane te są przetwarzane do produktów wykorzystujących jeden rodzaj danych np. ortofotomapa, albo są wzbogacane i składają się z wielu rodzajów danych np. modele 3D MESH. Stąd nazwa “hybrydowe zobrazowania lotnicze”.

Produkty te mogą być następnie poddane dalszej analizie celem np. detekcji obiektów, ocenie potencjału solarnego, analizy roślinności i innych. Wszystko zależy od potrzeb odbiorcy.

Efekt końcowy przetwarzania danych i analiz jest możliwy dzięki naszej dedykowanej przeglądarce SimplyGeo. Więcej o SimplyGeo tutaj.

Dla kogo jest przeznaczona?

Nasze usługi są przeznaczone głównie dla sektora publicznego wykorzystujących dane przestrzenne w swej codziennej pracy. Przykładem i jednocześnie grupą docelową są silnie zurbanizowane jednostki samorządu terytorialnego, gdzie nasze dane lotnicze są używane m.in. do planowania przestrzennego.

Nie wyklucza to jednak możliwości współpracy z podmiotami prywatnymi, które również chcą wykorzystywać dane przestrzenne w formie nieudostępnianej przez instytucje publiczne.

Co nas wyróżnia?

Posiadanie własnej floty samolotów i pełnej gamy sensorów pozwala na pozyskiwanie wszystkich rodzajów danych za pośrednictwem jednego przelotu. Ogranicza to koszty pozyskiwania danych, a także skraca czas oczekiwania na ich przetwarzanie.

Oprócz tego posiadamy certyfikat “Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia” od 2012 r., który nadaje nam pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzulach TAJNE, NATO SECRET oraz SECRET UE/EU SECRET. Dostępna kancelaria tajna pozwala na pracę przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu obszarów wyłączonych z rejestracji fotograficznej, co uniezależnia nas od innych podmiotów. Oprócz tego przestrzegamy rygorystycznych procedur bezpieczeństwa zgodnie z ISO/IEC 27001:2013.

Stosowana technologia

Posiadamy 4 samoloty w naszej flocie:

Beechcraft King Air C90A (SP-ISS)

Vulcanair P68-TC Observer (SP-GEO)

Vulcanair P68C (SP-OPG)

TECNAM® P2006T SMP (SP-OPE)

Więcej o naszych samolotach tutaj

Dysponujemy także 9 sensorami tj.:

Leica CityMapper-2

UltraCam Eagle Mark 3

RIEGL VQ-1560 II

RIEGL VQ 1560i-DW

LEICA DMC III

PhaseOne UX 1000RS

RIEGL LMS Q680i

LeicaRCD30

IGI DigiTHERM

Więcej o naszych sensorach tutaj

Cechy

Zdjęcia pionowe i ukośne 

pozyskujemy symultanicznie 6 zobrazowań tj. 4 ukośne oraz 2 pionowe w kanałach RGB i NIR,

co sekundę rejestrujemy zdjęcia o rozdzielczości 150 MPix,

pozyskiwane dane są spójne, wysokiej jakości i w jednym układzie współrzędnych.

Dane LiDAR

co sekundę rejestrujemy 2 miliony punktów 3D,

mamy możliwość rejestrowania punktów z wykorzystaniem lasera o różnych długościach fal, co nadaje się także do skanowania obszarów podmokłych, zalewowych, do monitorowania linii brzegowej czy do analizy cieków wodnych.

Przeglądarka zdjęć SimplyGeo

Wszystkie dane lotnicze są dostępne do przeglądania z poziomu naszej dedykowanej przeglądarki. Więcej o SimplyGeo tutaj.

Zobrazowania termalne

Dysponujemy także kamerami termalnymi do określenia temperatury gruntu i obiektów na obszarach miejskich z dokładnością do 0,005°C.

Przetwarzanie danych lotniczych

Ortofotomapa,

True Ortho,

Chmury punktów LiDAR,

Numeryczne modele terenu i numeryczne modele pokrycia terenu,

Modele 3D MESH i semantyczne modele 3D MESH,

Detekcja obiektów i segmentacja zdjęć,

Wyspecjalizowane analizy geospatial intelligence,

Stereodigitalizacja,

Wektoryzacja,

Modele 3D budynków.

Korzyści

Wszystkie potrzebne dane pozyskane i przetworzone w jednym miejscu, jednym nalotem, bez udziału firm trzecich.

Oprócz możliwości przeglądania danych przestrzennych w SimplyGeo, mamy także aplikację CertiflAI do kontroli zdjęć lotniczych pod kątem defektów, co skraca czas ich weryfikacji. Więcej o CertiflAI tutaj.

Zapewniamy dodatkowe rozwiązania informatyczne w zależności od potrzeb.

Działamy na całym świecie, głównie w Europie.

Więcej o Perspektywie 360°

Hybrydowe zdjęcia lotnicze są jednym z produktów pakietu Perspektywa 360. O innych produktach wchodzących w skład pakietu Perspektywa 360 można przeczytać tutaj.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa