SimplyGEO

Przeglądarka danych 2D i 3D

Czym jest SimplyGEO?

To aplikacja dostępna w przeglądarce internetowej służąca do przeglądania i pracy na danych lotniczych z nastawieniem na zdjęcia pionowe oraz ukośne. Umożliwia także prezentację produktów takich jak ortofotomapa, True Ortho, modele 3D, chmury punktów i inne. Zaimplementowanych jest szereg zaawansowanych narzędzi pozwalających na pracę na danych 2D i 3D.

TrueOrtho z naniesioną warstwą działek i budynków pochodzących z EGiB

Dla kogo jest przeznaczony?

SimplyGeo jest przeglądarką dedykowaną dla instytucji lub firm, które korzystają z danych lotniczych wewnątrz organizacji i na użytek publiczny. SimplyGeo stworzona jest do wyświetlania i analizowania danych przestrzennych – lotniczych czy własnych warstw wektorowych. Każdy z użytkowników ma możliwość pełnego wykorzystania potencjału własnych danych przestrzennych. Interfejs został zaprojektowany tak, by był intuicyjny i pozwalał na bezproblemowe wykonywanie codziennych zadań przez użytkowników, którzy nie mieli dotychczas żadnej styczności z aplikacjami typu GIS.

Co nas wyróżnia?

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów zaprojektowaliśmy intuicyjne narzędzie, które jest w stanie w tak samo obsłużyć wiele rodzajów danych przestrzennych. Interfejs ekranowy został podzielony na część główną, w której wyświetlana jest wybrana warstwa danych oraz pasek narzędziowy umieszczony po lewej stronie. W zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika wyświetlane mogą być również narzędzia kontekstowe. Użycie powszechnie rozumianych symboli wraz z wyraźnym podświetleniem wybieranych ikon również korzystnie wpływa na łatwość pracy z przeglądarką. Dodatkowo system wyświetla informację tekstową z nazwą aktualnie wskazanego narzędzia. Elementy paska narzędziowego zostały pogrupowane tematycznie, ułatwiając wyszukiwanie pożądanych funkcji. Nawigacja po mapie jest intuicyjna i pozwala na przybliżenia i oddalenia perspektywy jak również płynne przejścia między zmianami obszarów, które są analizowane.

Widok aplikacji SimplyGeo z podziałem pracy na podzielonym ekranie TrueOrtho po lewej stronie i zdjęcia ukośne po prawej z możliwością zmiany kierunku)

Stosowana technologia

SimplyGeo może być wdrożone na infrastrukturze u klienta bądź w Data Center OPEGIEKA w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Zastosowana technologia jest kompatybilna ze wszystkimi produktami przetwarzania zobrazowań lotniczych, mobilnych i satelitarnych. Obsługiwane tryby map obejmują m.in. ortomozaiki, mozaiki ukośne, ortoobrazy ukośne, model rzeczywistości 3D i chmurę punktów.

Funkcjonalności

Samouczek przyspieszający rozpoczęcie pracy w systemie.

Prosty w obsłudze interfejs.

Możliwość wczytania warstw i dokonania prostych pomiarów.

Dokonywanie analiz przestrzennych np. symulacje zacienienia na modelu rzeczywistości 3D.

Szybkie wyszukiwanie po obiekcie, punkcie adresowym lub ulicy.

Łatwość zasilenia aplikacji danymi przestrzennymi.

Pełen dostęp do danych historycznych (jeżeli są dostępne).

Korzyści

Możliwość integracji przeglądarki z innymi systemami i danymi.

Dostęp do wszystkich danych przestrzennych w jednym miejscu.

Możliwość uruchomienia na każdym urządzeniu.

Szerokie możliwości analiz relacji przestrzennych dzięki ingerencji wielu danych w jednym miejscu.

Możliwość pomiarów każdego odwzorowanego elementu na zdjęciu pionowym, ukośnym lub modelach 3D.

Więcej o Perspektywie 360°

SimplyGeo jest jednym z produktów pakietu Perspektywa 360°. O innych produktach wchodzących w skład pakietu Perspektywa 360° można przeczytać tutaj.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa