GeoARA

Hurtownia danych przestrzennych

Czym jest GeoARA?

GeoARA to nowoczesna hurtownia danych opisowych i przestrzennych, która pozwala na integrację, centralizację i harmonizację danych z wielu źródeł. GeoARA pozwala na obustronną integrację i wymianę danych z systemami dziedzinowymi, przez co osoby decyzyjne mają lepszy dostęp do informacji wewnątrz organizacji.

Dla kogo jest przeznaczona?

Typowymi odbiorcami GeoARA są jednostki samorządu terytorialnego, które agregują, analizują i podejmują decyzje w oparciu o dane pochodzące z wielu systemów dziedzinowych. Niemniej jednak GeoARA równie dobrze sprawdzi się dla przedsiębiorstw sektora prywatnego, gdzie integracja i analiza danych z różnych źródeł przyczyni się do osiągnięcia korzyści biznesowych.

Co nas wyróżnia?

Kompleksowa integracja danych z różnych systemów dziedzinowych nierzadko wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu i środków oraz dostępu do specjalistycznej wiedzy. Współpracując z ponad 160 jednostkami samorządowymi wypracowaliśmy gotowe modele i rozwiązania wpierające integrację m. in. z systemami geodezyjnymi czy finansowo-księgowymi, co znacząco wpływa na czas, koszty i jakość wdrożenia. Rozwiązania zastosowane w GeoARA pozwalają na jednoczesną pracę na danych opisowych i przestrzennych (na mapie), co znacząco zwiększa ich czytelność i skraca czas potrzebny do ich analizy np. pod kątem rozpatrywania spraw w urzędzie. Przykładem zastosowania GeoARA jako technologii w konkretnych, wyspecjalizowanych przypadkach są InsLAB oraz TreeQuant.

Funkcjonalności

Integracja danych – przejmowanie danych z systemów dziedzinowych i zewnętrznych usług.

Dostęp do danych historycznych.

Wizualizacja danych przestrzennych – mnogość warstw i sposobów prezentacji danych na mapie.

Zaawansowane wyszukiwarki – łatwe wyszukiwanie danych opisowych i przestrzennych.

Analizy przestrzenne – zaawansowane operacje analityczne na obiektach mapowych.

Moduł szkicownika i edytor warstw – rysowanie własnych obiektów na mapie i dodanie do wskazanego rejestru.

Tworzenie własnych rejestrów i warstw.

Korzyści z wdrożenia

Elastyczność wdrożenia Wdrożenie na infrastrukturze u klienta bądź w Data Center OPEGIEKA.

Wszystko w jednym miejscu – pełna integracja systemów dziedzinowych. Pełna kontrola nad zasobami danych.

Wspomaganie podejmowania decyzji – szybszy obieg informacji. Szerokie możliwości delegowania uprawnień i elastyczne dostosowanie funkcjonalności.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

Więcej o Perspektywie 360°

Zobacz, jakie produkty wchodzą w skład pakietu Perspektywa 360°:

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa