Doradztwo

i konsulting IT

Kompetencje geoinformatyczne

i geospatial w Twoim projekcie

Czym jest doradztwo i consulting IT?

Polega on na czasowym zaangażowaniu w projekt, wysokiej klasy zewnętrznego eksperta w danej dziedzinie – w naszym przypadku z kompetencjami geoinformatycznymi i z zakresu geospatial intelligence. Zwykle wynajęcie eksperta jest potrzebne jedynie przez ograniczony czas, zatem szkolenie własnego pracownika bądź zatrudnianie osoby o takich kompetencjach na stałe jest ekonomicznie nieuzasadnione. Zwykle taki ekspert pełni funkcję konsultanta i doradcy, choć nierzadko angażowany jest również w bieżące, niskopoziomowe prace zespołu.

Dla kogo jest przeznaczone?

Wszystkie podmioty (publiczne i prywatne), które podczas realizacji projektu będą potrzebowały kompetencji z zakresu geoinformatyki, bądź geospatial intelligence.

Co nas wyróżnia?

Posiadamy kilkudziesięciu ekspertów z zakresu geoinformatyki i geospatial intelligence, a nasze 30-letnie doświadczenie obejmuje realizację dziesiątek wdrożeń, projektów finansowanych z środków UE oraz projektów badawczych.

Posiadane kompetencje i obsługiwane technologie

projektowanie kluczowych elementów architektury powstających/modernizowanych systemów GIS / Geo big data / Geo ML

analiza wymagań, szybkie prototypowanie, projektowanie UI/UX

analiza, integracja, harmonizacja i wymiana danych z wykorzystaniem standardów i formatów GIS, z zewnętrznymi, organizacjami/systemami/narzędziami typu GIS/CAD

znajomość technologii stosowanych w zakresie systemów GIS

biblioteki programistyczne GIS (openlayers, leaflet, cesium, geotools, gdal, pdal, terria, geotrellis, rasterframes i wiele innych);

aplikacje standardowe GIS/CAD:

 – Bentley (Microstation),

– Hexagon (GeoMedia, ERDAS Apollo, Geospatial Portal, m.App Enterprise, Luciad)

– ESRI ArcGIS,

– QGIS,

– CloudCompare,

aplikacje standardowe GIS/CAD:

 – GeoServer,

– PostgreSQL

+ PostGIS,

– GeoNetwork,

– CKAN,

– TerriaMap,

– JasperReports,

– SuperSet;

przetwarzanie danych przestrzennych w modelu rozproszonym i równoległym

wykorzystanie danych przestrzennych w procesach uczenia maszynowego

optymalizacja i bezpieczeństwo systemów GIS

budowanie usług i metadanych zgodnych z dyrektywą INSPIRE

programowanie: Java, JavaScript, Python, C/C++, PL/pgSQL, PHP

Korzyści ze współpracy

Oferowana przez nas usługa przynosi największą korzyść przy realizacji projektów, w których występują zagadnienia z obszaru szeroko pojętej geoinformatyki, a stały zespół nie posiada odpowiednich kompetencji. Elastyczność doboru kompetencji do tego, co potrzebne wtedy, gdy to potrzebne. Spośród całego zakresu projektu redukujemy koszty bez utraty jakości i skracamy czas poświęcany na opracowywanie i analizę rozwiązań wymagających kompetencji, które posiadamy. Dostarczamy świeże pomysły wraz z obiektywnym spojrzeniem na całość projektu w zakresie jego realizacji, a przekazywane sugestie pomagają lepiej uzyskać pożądany wynik projektu.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

Więcej o Perspektywie 360°

Zobacz, jakie produkty wchodzą w skład pakietu Perspektywa 360°:

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa