QuantCity

Jak zaplanować miasto przyjazne dla klimatu i ludzi?

Problem: brak spójnego planu dot. zieleni miejskiej

Zanieczyszczone powietrze, stres związany z życiem w miejskim środowisku oraz ograniczony dostęp do terenów zielonych stanowią jedne z głównych wyzwań dla współczesnych miast. Niestety, brak świadomości oraz spójności w zarządzaniu terenami zieleni prowadzi do degradacji środowiska miejskiego i pogarszania jakości życia jego mieszkańców.

Praktyczne wnioski: projekt błękitno-zielonej infrastruktury dla Twojego miasta

QuantCity pozwala na opracowanie rekomendacji planistycznych miast, dostarczając praktyczne wnioski dotyczące zieleni miejskiej. Dzięki zdalnej inwentaryzacji obszarów zieleni, teledetekcyjnymanalizom przestrzennym i szczegółowej ocenie ekspertów-urbanistów, ułatwiamy podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem zielenią miejską. Nasza usługa wspiera również opracowywanie koncepcji błękitno-zielonej infrastruktury, tworząc spójny system zieleni miejskiej.

Dzięki konkretnym wytycznym, QuantCity umożliwia poprawę stanu środowiska przyrodniczego miasta, tworząc zdrowsze i bardziej zrównoważone środowisko życia dla jego mieszkańców.

Korzyści

Obiektywne dane, które pozwolą decydentowi

ocenić stan obecny oraz docelowy

Opracowany projekt stanowi wsparcie w podejmowaniu

decyzji inwestycyjnych i administracyjnych

Ograniczenie rozrastania się miasta na obrzeżach poprzez

rekomendację obszaru pod dogęszczenie zabudowy

Wspomaganie decyzji o wprowadzaniu nowej zieleni na podstawie

wiarygodnych informacji o percepcji istniejącej zieleni w danym miejscu

Otrzymany projekt można wykorzystać we wniosku o dofinansowanie

w programach związanych np. ze zwalczaniem miejskich wysp ciepła

Jak działa QuantCity?

W celu realizacji usługi określamy obszar oraz zakres interesujących klienta analiz. Następnie pozyskujemy dane przestrzenne (ogólnodostępne z możliwością pozyskania dodatkowych danych) i przeprowadzamy analizy przestrzenne. Na tej podstawie opracowujemy wytyczne planistyczne przy wsparciu ekspertów urbanistów. Całość dostarczamy klientowi w postaci kompleksowego raportu oraz danych wektorowych i rastrowych.

Etap 1: Inwentaryzacja zieleni miejskiej

Mapa zinwentaryzowanej zieleni miejskiej podzielona na klasy

Wykorzystanie potencjału ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych do zdalnej inwentaryzacji terenów zielonych oraz m.in do opracowania mapy koron drzew czy wykrycia powierzchni biologicznie czynnych.

Na życzenie klienta istnieje także możliwość pozyskania dodatkowych danych – lotniczych lub mobilnych.

Etap 2: Przeprowadzenie analiz przestrzennych na podstawie zebranych danych

Przeprowadzanie analiz z wykorzystaniem teledetekcji, takich jak:

 • symulacja spływu powierzchniowego,
 • wykrywanie miejskich wysp ciepła i obszarów o podwyższonej temperaturze,
 • dostępność terenów zielonych pieszo od miejsca zamieszkania,
 • wykrywanie powierzchni nieprzepuszczalnych,
 • wykrywanie korytarzy wentylacyjnych,
 • segmentacja koron drzew,
 • detekcja potencjału solarnego i analiza danych nasłonecznienia,

oraz inne, w zależności od potrzeb.

Przykłady analiz przestrzennych

Etap 3: Opracowanie praktycznych wniosków i rekomendacji planistycznych

 

 

 

 

 

 

 

Mapa z wytycznymi planistycznymi

Opracowywanie projektu błękitno-zielonej infrastruktury opartej na dokładnych informacjach z analizy danych teledetekcyjnych, który będzie obejmować lokalizację:

 • nowych parków,
 • ogrodów deszczowych,
 • zbiorników wodnych,
 • korytarzy zielonych,

oraz zasady zarządzania zielenią miejską.

Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie.

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

Zobacz także – Perspektywa 360°

Seria usług i produktów związanych z pozyskaniem danych przestrzennych z każdego pułapu.

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa